De Hannie Schaftschool

De Hannie Schaftschool is een openbare school.

We willen graag dat onze kinderen brede ontwikkelingskansen krijgen, zodat zij zich in de multiculturele samenleving zowel individueel als met elkaar optimaal kunnen ontplooien.

Samenwerking met ouders vinden wij belangrijk bij de begeleiding van het kind in de richting van een succesvolle toekomst. Ouders zijn altijd welkom op de school.

We werken intensief samen met onze partners van Op Stoom (kinderdagverblijf, MISSIE LISA, BSO) om een doorgaande lijn te waarborgen. Zo hebben wij overleg over de aanpak van PBS, hebben warme overdrachten m.b.t. kindgegevens en werken samen binnen het concept MISSIE LISA.

Op de Hannie Schaft zit je op rozen!