Studiedag 23 augustus 2019 (valt in laatste week zomervakantie)

Herfstvakantie:  19 oktober t/m 27 oktober 2019

Studiedag 28 oktober 2019

Kerstvakantie: 21 december 2019 t/m 5 januari 2020

Studiedag 31 januari 2020

Voorjaarsvakantie: 15 februari t/m 23 februari 2020

Studiedag 24 februari 2020

Paasvakantie: 10 april t/m 13 april 2020

Meivakantie: 25 april t/m 10 mei 2020

Hemelvaart: 21 mei en 22 mei 2020

Pinksteren:  1 juni 2020

Studiedag 11 en 12 juni 2020

Studiedag 3 juli 2020

Zomervakantie: 4 juli t/m 16 augustus 2020