Aanmelden voor de basisschool

Aanmelden voor de basisschool 
Kinderen die tussen 1 augustus 2017 en 31 augustus 2018 geboren zijn, kunnen vanaf 12 november 2020 aangemeld worden. Begin november 2020 ontvangen hun ouders de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ met het aanmeldformulier, waarop de kindgegevens staan voorgedrukt. U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze in te leveren. U mag elke school in Haarlem kiezen; er zijn totaal 49 basisscholen. Ook kinderen uit buurgemeenten zijn welkom op Haarlemse basisscholen. 

In het najaar van 2021 zullen ouders met een kind dat tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019 geboren is de brochure en hun aanmeldformulier ontvangen. Daarna kunnen zij hun kind aanmelden.

Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden
Wanneer u uw kind in het verleden heeft aangemeld, zal u uw kind met dit aanmeldformulier opnieuw moeten aanmelden. Als er al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden. Ook wanneer uw kind naar de kinderopvang van het Integraal Kindcentrum van onze school gaat, moet u uw kind met het aanmeldformulier aanmelden.