Aanmelden voor de basisschool

Kinderen die tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019 geboren zijn, kunnen vanaf 10 november 2021 aangemeld worden. Begin november 2021 ontvangen hun ouders de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ met het aanmeldformulier (de kindgegevens staan voorgedrukt). Daarna kunnen zij hun kind aanmelden.

U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze in te leveren. U mag elke school in Haarlem kiezen; er zijn totaal 49 basisscholen. Ook kinderen uit buurgemeenten zijn welkom op Haarlemse basisscholen. 

Belangrijk: Altijd aanmelden
Ook als er al een oudere broer of zus op school zit, is het noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden. Dit geldt ook voor kinderen van het KDV, PSZ of de voorschool. Ook wanneer uw kind naar de kinderopvang van het Integraal Kindcentrum van onze school gaat, moet u uw kind met het aanmeldformulier aanmelden.