Aanmelden voor de basisschool

Kinderen die tussen tussen 1 mei en 31 aug 2020 geboren zijn, kunnen tot en met 26 september 2023 aangemeld worden. Hun ouders ontvangen de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ met het aanmeldformulier (de kindgegevens staan voorgedrukt). Hiermee kunnen zij hun kind aanmelden.

U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze in te leveren. U mag elke school in Haarlem kiezen; er zijn totaal 49 basisscholen. Ook kinderen uit buurgemeenten zijn welkom op Haarlemse basisscholen. 

Belangrijk: Altijd aanmelden
Ook als u al een ouder kind op onze school heeft, is het noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden. Dit geldt ook voor kinderen van het KDV, PSZ of de voorschool.