Aanmelden voor de basisschool

Kinderen die tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019 geboren zijn, kunnen vanaf 10 Ouders van kinderen die tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019 geboren zijn, hebben begin november 2021 de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ ontvangen. Bij deze brochure zit ook een aanmeldformulier (de kindgegevens staan voorgedrukt). U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze in te leveren.

Er zijn drie aanmeldperiodes. Na de sluitingsdatum van een aanmeldperiode worden de beschikbare plekken verloot. U ontvangt vervolgens bericht over bij welke school u ingeloot bent zodat u uw kind daar kan inschrijven.

Belangrijk: Altijd aanmelden
Ook als er al een oudere broer of zus op school zit, is het noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden. Dit geldt ook voor kinderen van het KDV, PSZ of de voorschool. Ook wanneer uw kind naar de kinderopvang van het Integraal Kindcentrum van onze school gaat, moet u uw kind met het aanmeldformulier aanmelden.