Aanmelden

Zie ook de home pagina voor informatie over aanmelden en rondleidingen in Coronatijd. 

Aanmelden van kinderen geboren vanaf 1 augustus 2016 t/m 31 juli 2017


Voor het eerst naar de basisschool

Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. In Haarlem geldt het plaatsingsbeleid voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn. Hierdoor verloopt op alle basisscholen het aanmelden op dezelfde manier en worden alle aangemelde kinderen, die in dezelfde periode geboren zijn, gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.

Aanmelden voor de basisschool

Voorrangsscholen

Wat moet u doen

Geen aanmeldformulier? 

Inleverdata voor het aanmeldformulier

Aanmeldformulier Haarlem 

Een plaats op de basisschool

Inschrijven

Kennismaken

Wilt u kennismaken met onze school? Wilt u in het gebouw kijken, de sfeer proeven, meer informatie krijgen, vragen stellen en kinderen in actie zien? Dan kunt u zich opgeven door een mailtje te sturen naar info@hannieschafthaarlem.nl. Zou u bij het opgeven ook een telefoonnummer willen noteren? Mocht er een rondleiding niet doorgaan, dan kunnen wij u dat laten weten.

Rondleiding

Wij geven u graag de gelegenheid om kennis te maken met onze school en de sfeer te proeven. Als u een mail stuurt naar info@hannieschafthaarlem.nl, dan nemen wij contact met u op voor een afspraak voor een rondleiding.