Algemeen

De Hannie Schaftschool is een kleine maar sterk groeiende school. Kinderen zijn op basis van hun leeftijd ingedeeld in een groep, leerstofjaarklassen.

Binnen de jaargroepen is aandacht voor talentontwikkeling op alle gebieden. Voor de cognitief getalenteerde leerlingen is er een plus aanbod, we passen het principe van compacten en verrijken toe en er is ruimte om te werken aan eigen leerdoelen. Deze groep leerlingen noemen we de paarse helden. De meeste leerlingen in een klas zijn een blauwe held. Zij krijgen een basis aanbod op niveau. De groene helden zijn de leerlingen die meer instructie en begeleiding behoeven. Deze groep leerlingen krijgt extra instructie en begeleiding bij de verwerking. Ook de blauwe en de groene helden werken naast het basis aanbod in groep 5 t/m 8 aan hun eigen leerdoelen.

We geven in alle groepen instructie volgens het directe instructie model (DIM). Er is altijd basale rust in de groepen. Deze rust creëren we door te werken volgens het GIP model. GIP staat voor Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en Didactisch handelen. Het is een didactisch handelingsmodel dat zelfstandig werken bevordert. Leerlingen kunnen op hun eigen niveau werken, alleen of in groepjes, en instructie krijgen als ze het nodig hebben.

Op de Hannie Schaftschool werken we methodisch, we hebben een methode voor technisch lezen, begrijpend lezen, taal, spelling, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. In groep 1 en 2 wordt thematisch gewerkt. In de groepen 3 t/m 8 werken we met Blink geïntegreerd, een wereldoriëntatie methode waar ook thematisch mee gewerkt kan worden.

Samenwerken en je eigen talenten ontdekken vinden we heel belangrijk. In de jaarklassen wordt de leerstof regelmatig aangeboden en/of verwerkt middels coöperatieve werkvormen.