Contactpersoon

Een contactpersoon fungeert als aanspreekpunt binnen de school bij klachten op het gebied van: seksuele intimidatie, agressie/geweld, pesten, discriminatie/racisme.

De contactpersoon bij ons op school is Christa Dingerdis.

Zij is via het telefoonnummer van de school (023-5312119) bereikbaar op:

Maandag t/m vrijdag van 14.15-16.30 uur

Taken contactpersoon

    1. De contactpersoon signaleert, luistert en beoordeelt de klacht.
    1. Al naar gelang de aard en ernst van de klacht verwijst de contactpersoon de klager door naar de schoolleiding, het bevoegd gezag of de externe vertrouwenspersoon seksuele intimidatie en ongewenst gedrag voor verdere behandeling van de klacht.
    1. De contactpersoon verzorgt desgewenst de opvang van de klager binnen de school, begeleidt deze zo nodig bij het indienen van de klacht bij een ander orgaan van de stichting.
    1. De contactpersoon heeft tevens een preventieve functie en levert vanuit haar functie een bijdrage in de vaststelling van het algemeen schoolbeleid.
  1. De contactpersoon neemt bij haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. Zij is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid verneemt, mits deze de uitvoering van haar werkzaamheden niet belemmert

Voor klachten over de algemene gang van zaken in de klas en/of op school, kunt u contact op nemen met de groepsleerkracht/directie.