Cultuur

Wij doen aan cultuureducatie, omdat het:

  • Kinderen stimuleert om hun al aanwezige creativiteit toe te passen op allerlei vakgebieden en verder door te laten ontwikkelen.
  • Kinderen ruimte biedt om op meerdere manieren te leren en vaardigheden eigen te maken.
  • Kinderen via kunst en cultuur een verbinding laat maken met het verleden, het heden en de toekomst. 
  • Kinderen leert verbinding te maken met hun eigen emoties en mogelijkheden.
  • Kinderen leert verbinding te maken met elkaar, ze leren van en met elkaar.
  • Kinderen eigenaar maakt van hun eigen proces en leert ze dit te sturen.

Leerdoelen en competenties

Aan het eind van groep 8 willen we dat de kinderen meerdere oplossingen voor een probleem kunnen bedenken. We willen dat kinderen zich met plezier en op veel verschillende manieren creatief kunnen uiten. We willen dat de leerlingen weten wat hun talenten zijn en hoe ze die in kunnen zetten. We willen dat ze een brede kijk op de wereld hebben. Dat kinderen zich ontwikkeld hebben tot zelfstandige en kritische burgers die in contact staan met zichzelf, de ander en de maatschappij.