De school

De Hannie Schaftschool is een openbare basisschool in het hart van de wijk ‘Het Rozenprieel’ in Haarlem. Het is een gezellige, kleine en bruisende school waar iedereen elkaar kent. De laatste jaren vinden steeds meer ouders en kinderen de weg naar de Hannie Schaftschool; de school is flink groeiend in leerlingaantal. Het sfeervolle schoolgebouw dateert uit 1905, honderden kindervoeten liepen al over de authentieke trappen. Het gebouw heeft een grote, afgeschermde speelplaats aan de voorzijde en een kleine inpandige gymzaal. In het gebouw zijn negen leslokalen.

Een belangrijke pijler van de school is het werken met PBS (Positive Behavior Support) waarin plezier, veiligheid, respect en verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn. Wij leren de kinderen respectvol en begripvol te zijn naar anderen, ongeacht afkomst, geloof of prestaties. .

In samenwerking met onze partner Op Stoom bieden wij basisonderwijs en kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar van 07.30 tot 18.30 uur. In de Hannie Schaftschool zijn een kinderdagverblijf en BSO (Op Stoom) gevestigd. Ook werken we samen met peuterspeelzaal Beertje Bas (Haarlem Effect) zodat kinderen die overstappen van de peuterspeelzaal naar de Hannie Schaftschool goed worden overgedragen en zo een goede start op school kunnen maken.

Op de Hannie Schaftschool zit je op rozen!

Visie

Het gebouw

Beleid

Schooltijden

Vakantie en studiedagen

Communicatie

MR