Engels

We werken met de methode Groove.me voor de groepen 1 t/m 8. Bij de kleuters wordt bij elk thema gekeken of er een liedje van Groove.me bij het thema past. Als dat niet het geval is, wordt het vak Engels op een andere manier aangeboden.

Groove.me is een complete, digitale lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek geeft leerlingen zelfvertrouwen en enthousiasmeert! Met Groove.me leren de leerlingen echt Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. De belangrijkste voorwaarden om aan te sluiten op het niveau van het vervolgonderwijs zijn dat leerlingen:

· Engels durven te spreken

· De werkwoorden’ to be’ en’ to have’ kennen en kunnen toepassen

· Woorden uit de dagelijkse omgeving kennen (bijv. woorden over lijf, sport, huis, school, vrienden, enz.)

De methode biedt deze vaardigheden ruimschoots aan en de leerlingen zijn enthousiast. In de groepen 6 t/m 8 worden er regelmatig werkbladen gemaakt om ook alvast te wennen aan het schrijven van de Engelse taal. De stof wordt in deze groepen ook getoetst.

  

Klik op het plaatje voor meer informatie.