Goede relatie

Aan het begin van het schooljaar voert de leerkracht een startgesprek met de ouders/opvoeders en de leerling. Het doel van dit gesprek is om verbinding tot stand brengen en/of te versterken. Wij zijn immers gezamenlijk verantwoordelijk voor de begeleiding van ‘onze kinderen’ gedurende hun basisschooltijd. In dit gesprek wordt nader kennis gemaakt en kunnen wederzijdse verwachtingen besproken worden. Zo bepalen wij met elkaar de aandachtspunten van een schooljaar en weten wij elkaar zo nodig snel te vinden. Daarnaast zijn er twee rapportgesprekken per schooljaar. Leerkrachten op onze school staan altijd open voor de inbreng van ouders/opvoeders en zullen zeker de tijd nemen om met ouders/opvoeders in gesprek te gaan wanneer daar behoefte aan is.