Het gebouw

De Hannie Schaftschool is sinds 1981 gevestigd in het pand van de voormalige Linschotenschool. Het sfeervolle schoolgebouw dateert uit 1905 en is in schooljaar 2010-2011 geheel opgeknapt. In de zomer van 2017 is er een deel aan het pand aangebouwd in verband met een groeiend leerlingenaantal. De school beschikt over negen lokalen, een grote, afgeschermde speelplaats aan de voorzijde, een toneellokaal, een moestuin en een kleine inpandige gymzaal. 

Onder één dak bieden wij basisonderwijs en kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar van 07.30 tot 18.30 uur. In de Hannie Schaftschool is een kinderdagverblijf en BSO (Op Stoom) en een peuterspeelzaal (Haarlem Effect) gevestigd. 

Zonnepanelen