Inleverdata

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn:

Kinderen geboren tussen 1 sept en 31 dec 2019          31 januari 2023 Kinderen geboren tussen 1 jan en 30 april 2020          23 mei 2023 Kinderen geboren tussen 1 mei en 31 aug 2020         26 september 202