Inleverdata

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn:

Kinderen geboren tussen 1 jan 2019 en 30 apr 2019         24 mei 2022 Kinderen geboren tussen 1 mei 2019 en 31 aug 2019        27 sept 2022