Talentontwikkeling

Talentontwikkeling op de Hannie Schaftschool

Talentontwikkeling is een belangrijke pijler op de Hannie Schaftschool. Creativiteit is voor kinderen ongelooflijk belangrijk om zich te kunnen ontwikkelen en hun talenten te ontdekken. Wij maken ruimte in ons lesaanbod om kinderen te laten ontdekken, uitvinden en creëren.

We doen dit door thematisch te werken in de kleuterbouw. Dit houdt in dat tijdens een thema activiteiten op verschillende terreinen aan bod komen. In de groepen 3 t/m 8 wordt talentontwikkeling aangeboden met behulp van de methode voor wereldoriëntatie ‘Blink geïntegreerd’. Het thematisch werken bij de kleuters en de methode ‘Blink’, lenen zich uitstekend voor talentontwikkeling en met deze werkwijze werken we tevens structureel aan de 21e -eeuwse-vaardigheden. Wij werken tijdens de thema’s aan de gebieden:

Gezondheid en Bewegen

Kunst en Cultuur

Wetenschap en Techniek