Talentontwikkeling

Talentontwikkeling op de Hannie Schaftschool

Talentontwikkeling is een belangrijke pijler op de Hannie Schaftschool. Het is voor kinderen ongelooflijk belangrijk om zich te kunnen ontwikkelen en hun talenten te ontdekken.

Bij de kleuterbouw bieden we deze activiteiten aan binnen het thematisch werken. In de groepen 3 t/m 8 wordt dit aangeboden met behulp van de methode voor wereldoriëntatie ‘Blink geïntegreerd’. Het thematisch werken en deze methode lenen zich uitstekend voor het integreren van talentontwikkeling en met deze werkwijze werken we tevens structureel aan de 21e-eeuwse-vaardigheden.

In schooljaar 2019-2020 volgt het team een cursus talentfluisteren. Aan het eind van het traject zijn wij een Talentfluisterschool. Dit houdt in dat alle leerkrachten gecertificeerd zijn om talentgesprekken te voeren. Zo’n talentgesprek heeft tot doel:

  • dat kinderen zich bewust worden dat talent niet gaat over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar dat het juist gaat over activiteiten die je leuk vindt, die je voldoening geven en die maken dat de tijd vliegt.
  • dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen wat bijdraagt tot een positief zelfbeeld, meer veerkracht en weerbaarheid.
  • zodat ze beter kunnen omgaan met alle uitdagingen die op hun pad liggen.