Nieuwsgierigheid prikkelen

Tijdens onze lessen zetten wij regelmatig coöperatieve werkvormen in. De leerlingen werken dan samen in kleine groepen. De werkvormen zijn zo opgezet dat elke leerling evenveel kan inbrengen. De leerlingen hebben elkaar nodig om de opdracht goed te kunnen uitvoeren. Zo versterken zij hun eigen leerproces én dat van de ander. Coöperatieve werkvormen zorgen voor effectievere leertijd, omdat meer leerlingen tegelijk actief zijn. Tijdens de lessen maken wij gebruik van moderne lesmethodes. Het Digibord wordt doelbewust en efficiënt ingezet. Wij zorgen voor afwisseling tijdens de lessen. Vanaf groep 5 werken leerlingen bij de kernvakken op een tablet, de Snappet. Deze aanpak voorziet in directe feedback op de taken waar de leerling op dat moment aan werkt. Wij zien dat leerlingen dit prettig vinden en dat het hen motiveert en stimuleert om een volgende leerstap te maken.