Partners

Wij werken samen met Kinderopvang Op Stoom (KDV en BSO).  Op Stoom is in het pand van de school.

Ook werken we samen met peuterspeelzaal Beertje Bas (Haarlem Effect) zodat kinderen die overstappen van de peuterspeelzaal naar de Hannie Schaftschool goed worden overgedragen en zo een goede start op school kunnen maken.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin luistert, biedt advies en ondersteuning aan ouders, opvoeders, kinderen en jongeren. Zij werken samen met scholen, de jeugdgezondheidszorg, het sociaal wijkteam, huisartsen en veel organisaties op het gebied van jeugd. Wilt u in contact komen met het CJG dan kan dat via de leerkracht van uw kind of IB (intern begeleider) van de school. U kunt ook bellen met het Informatie & Adviesteam van het CJG. Telefoonnummer: 088-9958355

Klik op de link voor extra informatie over onze partners.