Partners

Wij werken samen met twee partners voor kinderopvang.  Kinderopvang Op Stoom (KDV en BSO) en kinderopvang Midas. Op Stoom is samen met peuterspeelzaal Beertje Bas, gehuisvest in het pand van de school.

Vanaf februari 2020 werken wij samen met ‘Kinderopvang Midas’. Zij komen kinderen halen op school en hebben een kinderopvanglocatie aan de  Noormannenstraat 1.

Klik op de link voor extra informatie over onze partners.