PBS

PBS staat voor Positive Behavior Support. Het meest belangrijke kenmerk van deze aanpak is dat wij te allen tijde de focus leggen op het aanmoedigen en bevestigen van prettig en positief gedrag. Wij leren de leerlingen op de Hannie Schaftschool actief aan wat wij hieronder verstaan en waaróm. De ‘elf van jezelf’ vormen hierbij het uitgangspunt. Dit zijn elf gedragsverwachtingen die door het team zijn gekozen en die voor iedereen in de school gelden – leerlingen, medewerkers, ouders en andere bezoekers. De ‘elf van jezelf’ zijn duidelijk zichtbaar gemaakt in alle ruimten van de school. Door te werken met deze duidelijke gedragsverwachtingen waarborgen wij de vier waarden die wij het meest belangrijk vinden bij leren en opgroeien: plezier, veiligheid, respect en verantwoordelijkheid. Ook deze vier waarden zijn terug te zien in alle ruimten van de school.