PBS

De Hannie Schaftschool werkt vanaf 2011 volgens de principes van Positive Behaviour Support (PBS).  PBS is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. PBS is een ‘kapstok’ waaraan alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in een school opgehangen kunnen worden.

Op de Hannie Schaftschool hebben we de ‘Elf van jezelf’ opgehangen aan de kapstok van PBS. Dit zijn elf positief geformuleerde gedragsverwachtingen  die in alle klassen hangen en die regelmatig besproken worden in alle klassen. Deze gedragsverwachtingen zijn gebaseerd op de waarden: plezier, veiligheid, respect en verantwoordelijkheid. De ‘Elf van jezelf’ worden gekoppeld aan deze waarden voor een beter begrip over deze gedragsverwachtingen. Het gebruik van PBS waarborgt een veilig, plezierig schoolklimaat en dat kun je duidelijk merken als je door onze school loopt.