Snappet

Op de Hannie Schaftschool verwerken de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 de leerstof op een tablet, de snappet. Snappet is een digitale manier om de leerstof te verwerken. Tijdens de lessen rekenen, taal en spelling krijgen de leerlingen klassikaal instructie en uitleg over het te leren onderdeel. Daarna verwerken de leerlingen de leerstof op hun eigen niveau op de tablet.

Snappet is een adaptief programma waar kinderen op hun eigen niveau aan een leerdoel kunnen werken. Voor de leerkracht is er een dashboard waar alle resultaten direct gezien, geanalyseerd kunnen worden, waarop de leerkracht direct kan handelen.

De kinderen ontvangen direct feedback op het gemaakte werk. De nakijktijd van de leerkracht na schooltijd, verandert in lesvoorbereidingstijd voor de volgende dag. En daar krijgen leerkrachten veel meer energie van, wat resulteert in lessen van goede kwaliteit.