Snappet

Op de Hannie Schaftschool verwerken de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 de leerstof op een tablet, de snappet. Snappet is een digitale manier om de leerstof te verwerken. Tijdens de lessen rekenen, taal en spelling krijgen de leerlingen klassikaal instructie en uitleg over het te leren onderdeel. Daarna verwerken de leerlingen de leerstof op hun eigen niveau op de tablet.

Snappet is een adaptief programma waar kinderen op hun eigen niveau aan een leerdoel kunnen werken. Voor de leerkracht is er een dashboard waar alle resultaten direct gezien, geanalyseerd kunnen worden, waarop de leerkracht direct kan handelen.

Dit systeem scheelt de leerkracht ook veel tijd in het nakijken. De kinderen ontvangen namelijk direct feedback op het gemaakte werk. De leerkracht heeft hierdoor meer tijd om de lessen van de volgende dag voor te bereiden en de leerdoelen van de individuele leerlingen in te stellen.