Visie

De visie ofwel de ‘pedagogische opdracht’ van de school laat zich vangen in onze vier pijlers. Deze pijlers zijn het resultaat van uitvoerige gesprekken binnen het team. Ook ouders zijn betrokken bij de totstandkoming van deze woorden. Een gezamenlijke zoektocht naar wat ons drijft en hoe we de toekomst voor ons zien. Het zijn woorden waarvan we geloven dat ze gezamenlijk een waardevol kompas vormen. Ze helpen ons koers te bepalen èn te houden om zo te werken vanuit de bedoeling.

Betrokken kinderen herken je meteen. Ze zitten op het puntje van hun stoel. Je ziet het in hun ogen. Deze kinderen barsten van het enthousiasme. Ze hebben weinig aanmoediging nodig om aan de slag te gaan en zijn geconcentreerd omdat hun motivatie van binnenuit komt. Leerkrachten zorgen ervoor dat kinderen zo ‘aan’ gezet worden door steeds weer te zoeken naar opdrachten die echt betekenis hebben voor de kinderen. Zo ontdekken de kinderen steeds meer van de wereld om zich heen.”

“Kinderen zijn van nature enorm nieuwsgierig. Die drang om nieuwe dingen te leren en te ervaren benutten we op school. Wij geven ruimte aan kinderen om dingen zelf te ontdekken omdat we geloven dat dat de kinderen enorm motiveert. Er valt zo veel te ontdekken! Dingen van vroeger of juist over de toekomst, maar ook ontdekken wie je zelf bent, wat je leuk vindt en wat jouw talenten zijn. Of wat je juist niet of nog niet zo goed kan natuurlijk, want bij ‘ontdekken’ hoort ook dat je soms fouten maakt. Vallen en opstaan. Daar leer je van!”

“Op de Hannie Schaftschool vinden we het belangrijk dat we elkaar goed kennen en in verbinding staan met elkaar. Die verbinding geeft vertrouwen dat je wordt gezien en gehoord. Oog voor elkaar! Oog voor wie de ander is èn voor wat de ander nodig heeft om een volgende stap te kunnen zetten. Die stap kan voor iedereen weer anders zijn. Als dat wat extra’s van ons vraagt doen we dat graag.”

“Weten wat je goed kan en ook wat je (nog) niet zo goed kan. Dat geeft vertrouwen in jezelf! Vertrouwen dat de basis voor zelfredzaamheid vormt. Zelfredzame kinderen denken steeds in oplossingen en weten of ze het zelfstandig kunnen of dat ze hulp nodig hebben. Ze kunnen zich daardoor redden in veel verschillende situaties. Bijvoorbeeld op school of in een sociale situatie. Zelfredzame kinderen kennen zichzelf en kunnen daardoor meedenken over wat een volgende stap in hun leerproces zou kunnen zijn. Zelfredzaam ben je niet zomaar. Het is een proces waarbij kinderen zich stap voor stap losmaken en ouders en leerkrachten steeds een beetje loslaten.”