Visie

De Hannie Schaftschool is een openbare school waar iedereen welkom is.

Wij geven onze leerlingen een breed aanbod mee, zodat ze zich op meerdere
gebieden kunnen ontwikkelen. We bereiden de leerlingen zo goed mogelijk voor op hun schoolloopbaan na de basisschool en voor de nog verdere toekomst.

Wij gaan ervan uit dat ieder kind talenten heeft. Die kunnen liggen op allerlei gebieden: sportief, creatief, sociaal-emotioneel, cognitief. Binnen de basisschooljaren op de Hannie Schaftschool willen wij de leerlingen zo veel mogelijk stimuleren, motiveren en ondersteunen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talent. Dit doen wij op planmatige wijze, waarbij de afstemming op de behoeften en mogelijkheden van de leerling centraal staat. Via de schoolbrede aanpak Positive Behavior Support (PBS) werken we aan de versterking van sociaal-emotioneel talent bij de leerlingen. Met behulp van het geïntegreerde aanbod van wereldoriëntatie in de groepen 3 t/m 8 en het thematische aanbod bij de kleuters werken wij aan de brede talentontwikkeling van alle leerlingen. Cognitief getalenteerde leerlingen proberen wij in de klassen zoveel mogelijk te stimuleren om hun talent te gebruiken en in te zetten.

Wij zijn ons ervan bewust dat we leerlingen voorbereiden op beroepen waar we op dit moment het bestaan nog niet van weten. Om die reden zijn wij bij het vak wereldoriëntatie een methode aan het uitproberen die vaardigheden aanspreekt bij leerlingen die ze in de toekomst goed kunnen gebruiken. De 21e-eeuwse vaardigheden. Voor meer informatie hierover: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden

Bovenstaande visie laat zich vertalen in de volgende hoofddoelstellingen:

• Een sterke basis leggen op het gebied van de cognitieve vaardigheden: Nederlandse taal, lezen, rekenen en schrijven.

• De creatieve, sportieve en cognitieve talenten van kinderen stimuleren.

 • Een positieve leeromgeving op school creëren.

 • De kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag; eigenwaarde en respect voor de ander zijn daarbij van belang.

• Aandacht hebben voor verschillen tussen de leerlingen.

 • Werken aan de 21e-eeuwse vaardigheden.