Visie

Op de Hannie Schaftschool staan welbevinden en plezier centraal.

Iedere leerling krijgt de ruimte om te ontdekken wat zijn of haar eigen interesses en talenten zijn.

Wij prikkelen de nieuwsgierigheid door gevarieerde en boeiende lessen, waar elke leerling een eigen uitdaging in kan vinden.

Wij zijn een PBS school. Leerlingen, ouders en het team werken samen aan een fijne en veilige leeromgeving.

Wij hechten aan een goede relatie met ouders/opvoeders.

Door met respect voor ieders ontwikkeling samen te leren, creëren wij een positieve en leergierige sfeer op school.

Wij maken de leerlingen bewust van de verschillen die er tussen mensen zijn en leren hen deze te accepteren en te verwelkomen.